Değerli Bilim İnsanları ve Değerli Sektör Paydaşları, 

Bilindiği üzere Covid-19 pandemisi, pek çok ülkede hızlı bir şekilde yayılmakta ve virüsün önlenmesi adına Dünya çapında bir takım tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler içerisinde uluslararası seyahat kısıtlamaları ve bazı bilimsel etkinliklerin ertelenmesinin de yer aldığı görülmektedir. 
Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 vakaları Ağustos ayında yeniden yükselişe geçerken, özellikle yıl sonuna kadar etkili olacağı açıklanmaktadır. Bu olumsuz gelişmeler nedeniyle Sempozyum takviminde güncelleme yapılması zorunlu hale gelmiştir. Şimdiye kadar yaklaşık 10 farklı ülkeden özet ve bildiri gönderen ulusal ve uluslararası katılımcı ve paydaşlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak ve halk sağlığını korumak için 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde yapacağımız sempozyumun ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Bu nedenle ileride güncellenecek olan sempozyum duyurusu TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Sempozyum web sitesinde yayınlanacak ve ayrıca kişisel e-posta yoluyla her katılımcıya duyurulacaktır.

Bugüne kadar sempozyumumuza özet ve tam metin yollayan yazarlarımıza, katkılarından dolayı teşekkür eder, güncellenecek olan sempozyum tarihleri kapsamında yazarlarımıza geri bildirimler yapılacağını belirtmek isteriz.

Sağlıklı günlerde kaygısız ortamlarda gerçekleştirilecek yeni sempozyum programında tekrar görüşmek ve kaldığımız yerden devam etmek üzere ilgi ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla

 

10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu Yürütme Kurulu
9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu Yürütme Kurulu

 

 

Not: Sempozyum programına özet ve bildiri göndermiş yazarlarımızın katkıları yeni programda değerlendirilmek üzere saklı tutulacaktır. Ancak istedikleri takdirde bildirilerini geri çekebileceğini belirtmek isteriz.
 

 

 

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “Delme Patlatma Sempozyumu” ile “Kırmataş Sempozyumu” gerek konuları gerekse hitap ettiği sektör itibariyle ortak paydalarının bir hayli fazla olması nedeniyle ve ilgili tüm sektör bileşenlerini bir araya getirmek amacıyla ilk kez, aynı tarih ve mekânda paralel olarak düzenlenmesi kararı alınmıştır.Bu bağlamda 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve 9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 24-25 Kasım 2020 tarihlerinde Antalya’ da gerçekleştirilecektir.

Alanında dünyaca tanınmış olan davetli konuşmacıların da katkı koyacağı 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu, madencilik ve inşaat sektörlerinde yaygın olarak kullanılmakta olan delme ve patlatmanın tüm yönlerinin ayrıntılı olarak konuşulacağı, fikir alışverişinde bulunulacağı ve bilimsel ve teknik gelişmelerin paylaşılacağı bir platform olacaktır. Sempozyum, bu amaç doğrultusunda dünyanın dört bir yanından mühendisleri, akademisyenleri, patlayıcı madde ve delme makinaları üreticileri ile satışçılarını, kamu kurumu temsilcilerini bir araya getirmeyi hedeflemektedir.
 
Bu sempozyum ile delme patlatma sektörüne yönelik mevcut sorunların bilimsel ve teknik olarak gözden geçirilmesi, bunların çözümüne yönelik akademik ve teknolojik gelişmelerin mühendisler, üreticiler ve ilgili bileşenlerle tartışılması, katılımcılara aktarılması planlanmaktadır. TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak tüm paydaşlarımızı 10. Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ’na davet ediyoruz.

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

 

 

 

 

Bildiri Tam Metninin Son Gönderim Tarihi

15 Ağustos 2020

Bildirilerin Değerlendirilip İlgili Yazara Bildirilmesi

20 Eylül 2020

Düzeltilmiş Bildiri Metinlerinin Sempozyum WEB Sistemine Yüklenmesi

20 Ekim 2020

SEMPOZYUM BİLDİRİ SUNUM TARİHLERİ

24-25 Kasım 2020

Not: Bu tarihler planlanan tarihler olup, tarihlerde çeşitli değişiklikler olabilir.